Tävla

Hos oss finns det tävlingar som passar alla! Vi välkomnar både gäster och medlemmar att anmäla sig till årets alla tävlingar. Mer information finner ni under rubrikerna nedan.


Mer information

Tävlingsprogram 2024

Startdatum Namn
2024-05-01 1 Maj 4-manna Scramble
2024-06-02 Rajder Kopp, Juniortävling
2024-06-06 TRÄSLAGET 3-manna scramble
2024-06-15 4-manna scrambel till förmån för Cancerfonden
2024-06-23 MIDSOMMARRUMBLE, 4-manna lagtävling
2024-07-06 GOLFUTBYTE UPPLAND, 2-manna scramble
2024-07-13 GOLFAMORE 2-manna scramble
2024-07-20 KM Scratch, hcp, Lördag + Söndag
2024-07-21 KM Scratch, hcp, Lördag + Söndag
2024-07-22 IRISH GREENSOME, 2-manna lag
2024-07-23 LIONS 3-manna scramble
2024-07-24 27-HÅLAREN, partävling i 3 olika spelformer, scramble, bästboll, greensome.
2024-07-25 GOLFAMORE TROPHY 2-manna lag, greensome poängbogey.
2024-07-26 FLAGGTÄVLING, singeltävling
2024-07-27 4-manna scramble by Titleist & FootJoy
2024-08-24 Äkta Makar/Sambos
2024-09-03 Old Members fyrboll
2024-09-07 Ur och skur, 4-manna scramble
2024-10-05 Ryder Cup 4-manna scramble

Val av tee vid tävling

Grundregeln vid val av tee vid tävling är att herrar spelar från Gul tee (55:an) och damer från Röd tee (45:an). 

Vid vissa utav våra tävlingar kan dock följande personer välja annan tee:

  • Juniorer under 13 år kan välja att gå från Gul, Blå (48:an) eller Röd tee.
  • Herrar 65 till 74 år kan välja att gå från Gul eller Blå tee.
  • Senior + 75 år kan välja att gå från Gul, Blå eller Röd tee.

Spelformer

Följande är olika sorters spelformer som kan spelas under tävling. Läs på och kom förberedd till tävling!

Matchspel
Till skillnad från slagspel och poängbogey har matchspel mycket mer spänning i sig. Varje hål är en tävling där din motspelare kan vinna, förlora eller dela hålet med dig. När den som vunnit fler hål än vad som återstår hål att spela är matchen vunnen, vilket oftast innebär att man inte hinner spela alla 18.

Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång så kom därför ihåg att inte ta något för givet.

Den här varianten är går snabbt att spela. Vet du med dig att du inte har en chans att vinna hålet kan du skänka bort det och gå vidare. Se vidare i regel 2 i regler för golfspel

Foursome
Denna spelform bygger på att två spelare bildar ett lag och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som skall slå ut från udda- respektive jämna hålnummer.

Efter att ha studerat banan blir denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner vilket resulterar i att den som har normalt har flest greenträffar på korthålen, självfallet väljer den variant med flest korthål. Se vidare i regel 29 i regler för golfspel. Foursome spelas ofta i mästerskapssammanhang. Ryder Cup är ett exempel.

Greensome
Detta är en variant på foursome med den skillnad att bägge spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man den boll som man skall spela vidare på. Efter detta val slår man sedan vartannat slag precis som i foursome.

Irish Greensome
Är en variant av greensome, där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med Par 4 och Par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta att spela på.

Tryall
I denna spelform är man två spelare i laget. var och en slår ut med sin egen boll från tee. Inför andraslaget skiftar man boll. A slår på B:s boll och vice versa. Därefter spelar man hålet som foursome tills bollen är i koppen. Sedan börjar man om igen med varsin boll från nästa tee osv.

Om man t ex spelar ett par 3 hål och båda spelarna missar sina putt, väljer laget vems boll som skall spelas. Väljer laget spelare B:s boll från tee, är det denne som också skall putta tredje slaget.

Tryall är en omväxlande och rolig spelform som ger spelarna bollägen som de normalt inte är vana vid.

Nassau
Denna spelform går att genomföra som slaggolf, slagtävling, poängbogey eller bogeytävling. Man kan vara två, tre eller fyra spelare.

Vid en vanlig runda över 18 hål delas denna in i tre delar. Första nio, andra nio och totalt. För bästa resultat på dessa tre delar ges ett poäng för vardera.

Spelare som inte är riktigt säker på sin spelform, kan nå en formtopp nio hål i rad för att därefter drabbas av tillfällig förvirring. Ändå kan de med Nassau vara med och slåss om vinsten.

Slaggolf
Slaggolf är en typ av slagspel med några specialregler och kan sägas vara ett mellanting mellan poängbogey och slagtävling. Räkningen sker i antal slag där dock antalet slag per hål är begränsat.

Alla spelare får spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till PAR+5 slag. På ett par 3 hål blir det maximala antalet slag alltså 8, på ett par 4 hål 9 och på ett par 5 hål 10. Vinnare är den som har lägst resultat.

Slagspel kan spelas med eller utan handicap. Spelformen innebär att man måste vara lite mer “rädd om slagen” än i poängbogey.

Fyrboll
Här bildar två spelare sida (lag). Det bästa resultatet på varje hål är sidans (lagets) resultat på hålet. Man kan spela fyrboll som matchspel, slagtävlig eller poängbogey allt efter önskemål.

I tävlingssammanhang reduceras spelarnas handicap till æ av erhållna slag, i sällskapsspel kan man välja att spela med full handicap.

Fyrboll och sämstboll
Man spelar om två poäng per hål och endast som matchspel.

Spelas som fyrboll med tillägget att även de två övriga (“sämsta”) bollarna jämförs. Det lag vars bästa boll har bäst resultat vinner en poäng, det lag vars “sämsta” boll har bäst resultat vinner en poäng.

Matchen slutar när endera laget vunnit så många poäng mer än det andra laget än vad som återstår att spela om. Om det ena laget efter 17 spelade hål leder med 3 poäng har de alltså också vunnit matchen.

Fyrboll och sammanlagt
Spelas som fyrboll och sämstboll med den skillnaden att man i stället för sämstbollen jämför lagens sammanlagda resultat.

Köpenhamnare
En spelform som bäst och helst spelas mellan tre spelare. Köpenhamnare spelas enligt reglerna för poängbogey.

Spelarna delar 6 poäng per hål på följande sätt: den bäste får 4 poäng, den näst bäste 2 och den sämste 0 poäng. Om en spelare är bäst och de andra lika, blir poängställningen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.

Med lite egen matematik kan man spela även med fyra spelare.

Kicker
Spelas som slaggolf men spelaren får på varje hål slå om ett slag om han/hon vill. Dock inte en putt.

Reptävling
Spelas som slaggolf men varje spelare får lika många meter rep som sitt handikapp med sig i bagen. Repet kan användas för att sänka puttar eller ta sig ur svårigheter. Man klipper av lika mycket på repet som man flyttar bollen. Detta innebär att om man vill sänka sin enmetersputt klipper man av en meter snöre. Snörklippet räknas inte i scoren.

Flaggtävling
Varje spelare får en flagga med sitt namn och antalet erhållna slag på med sig i bagen. När man slagit lika många slag som det står på flaggan sätter man ner den i backen. Den spelare som kommit längst vinner.

Running Eclectic
Den här spelformen går ut på att under en förutbestämd tid välja ut och föra de bästa resultaten för varje hål och rapportera detta för tävlingsledningen. Vinner gör den som har det lägsta totalresultatet.

Tiden för en Running Eclectic är olika men ofta sträcker den sig över en hel golfsäsong. Det innebär att du har många chanser på dig att få bästa resultat på respektive hål.

Har du en gång under säsongen fört in resultatet för ett hål, kan inte detta ändras även om du skulle råka spela bättre på detta hål vid ett senare tillfälle. Det förutsätter att du väl känner till vad du kan prestera som golfspelare.

Scramble
Laget kan bestå av två, tre eller fyra spelare. Under spelet väljer laget ut den bäst placerade bollen och alla slår därefter på var sin boll från denna plats tills bollen slutligen är i hål.

Alla är med och drar sitt “strå till stacken”, någon eller några gånger. En trevlig spelform som ger även de något mindre erfarna spelarna chansen att få vara med om något stort i resultatvägScorerna blir oftast låga.

Lycka till!

Vad gäller vid åska?

Vad händer vid åska? Tävlingsledningen avbryter spelet.

RfG, Regel 6-8b och dess Anmärkning, Regel 30-3e(ii), Regel 31-7b(i) och Bilaga I Del B 4; Decision 6-8b/7 och Decision 30-3e/1. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Eftersom flera dödsfall och skador på grund av blixtnedslag inträffat på golfbanor, uppmanas alla klubbar och arrangörer av golftävlingar att vidta försiktighetsåtgärder till skydd mot åska. Elsäkerhetsverket och Uppsala Universitet har på sina hemsidor anvisningar om hur man kan minska risken för att träffas av blixten. Informationen finns på: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Sa-skyddar-du-dig-vid-aska/ och på http://www.hvi.uu.se/meny/m6.html.
Vid framför allt ungdomstävlingar kan tävlingsledningen informera om hur man ska göra vid åska och använda följande sammanfattning: ”Ta skydd på en lågt belägen punkt. Undvik fria ytor och enstaka träd, släpp golfklubban, huka dig och håll ihop fötterna.”

När tävlingsledningen avbryter spelet, på grund av andra skäl än åska, kan man, i tävlingsregeln, ange de platser dit man vill att spelarna ska bege sig.
När tävlingsledningenenligt Regel 6-8d, beordrar att spelarna ska återuppta spelet sker det från den plats där spelet avbröts även om detta sker nästa dag. Tävlingsledningen ska ange en exakt tidpunkt då spelet måste återupptas och också signalera denna tidpunkt (två korta signaler upprepade gånger).

Förslag till formulering. Den röda meningen i fet stil kan användas exempelvis i ungdomstävlingar. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:

Tävlingsledningen avbryter spelet 
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta skydd på en lågt belägen punkt. Undvik fria ytor och enstaka träd, släpp golfklubban, huka dig och håll ihop fötterna.
Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.
Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

 

In English. Suggested wording. The red sentence in bold letters may be used in youth competitions.This Rule shall always stand under its own headline.

Suspension of Play by the Committee
The Committee will announce suspension and resumption of play with siren-signals. The players must discontinue play in accordance with Rule 6-8b and its Note. Play is resumed under Rule 6-8d when the Committee has decided that play will be resumed.
The following signals are used:
Discontinue Play Immediately (Lightning) – One prolonged note of siren. Take cover in a low location. Avoid free areas and single trees, drop your golfclub, crouch and keep your feet together.
Discontinue Play – Three consecutive notes of siren, repeated. The players shall return to … .
Resume Play – Two short notes of siren, repeated.
Penalty: Discontinue play immediately – in accordance with Rule 6-8b Note. Discontinue or resume play – in accordance with Rule 6-8b.