Spela

Välkomna till Roslagens dolda pärla.
På Hallstaviks GK kan du njuta av det idylliska lugnet oavsett om du spelar golf eller inte. Ordet “lagom” är en bra beskrivning på vår lilla oas. En omväxlande park- och skogsbana med lagom mycket vatten och kupering.

Med tanke på att vi är en relativt liten klubb, finns tyvärr ingen restaurangverksamhet hos oss. Däremot finns det en kiosk, som man passerar både efter 9 och 12 hål, med stort utbud av smörgåsar, korv och kaffebröd. Här finns även tillgång till omklädningsrum, toalett och dusch.

Vi försöker vara kontantfria, så ta gärna med betalkort eller mobilen med swish!

Boka

Bokning sker via Mingolf.se alternativt via tel. 0175-22420. Vid gruppbokningar eller bokning av golfbil vänligen kontakta receptionen.

Boka nu


Mer information

Greenfee högsäsong

Gäster

Vardagar: 500:- (9 hål: 270:-)
Helger & helgdagar: 600:- (9 hål: 330:-)

Junior t.o.m. 25 år: 50% av ordinarie greenfee (minimum 150:-).

OBS! 9 hål går att spela i mån av plats. Kontakta receptionen om ni endast vill spela 9 hål.

 

Greenfeemedlemmar på HGK:

Vardagar: 350:- (9 hål: 175:-)
Helger & helgdagar: 450:- (9 hål: 225:-)

 

Rabatter

  • Endast en rabatt per speltillfälle
  • Spel med fullvärdig medlem erhåller 50 kr rabatt (1.st och endast vid full greenfee.)
  • GKplus-medlemmar spelar kostnadsfritt 10 ggr. Vardagar samt efter kl 13.00 på lör-, sön- och
    helgdag.
  • Alla frikort (SGF, GAF, PGA, SGA) måste anmälas personligen i förväg till receptionen.

Öppettider

Öppettider i reception & kiosk

Receptionen är stängd för säsongen 

 

Lokala regler

Vid spel på Hallstavik Golfklubb gäller R&A: s Regler för Golfspel 2016-19, SGF:s generella lokala regler och följande kompletterande lokala regler.

GENERELLA LOKALA REGLER (Fastställda av SGF)

Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering                                                                                      Regel
Vit – Out of Bounds                                                                             27
Gul – Vattenhinder                                                                              26
Röd – Sidovattenhinder                                                                      26
Blå – Mark Under Arbete (MUA)                                                      25
Blå-vit – Mark Under Arbete varifrån spel är förbjudet              RfG Bil 1 Del B-2a

 

Hallstavik GK:s LOKALA REGLER

Stenar i bunkrar

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

 

1. Out-of-bounds  Regel 27

Viltstängsel utmed banan utgör banans gräns. En boll är out-of-bounds om hela bollen är på eller bortom viltstängslet.  Gäller ej hål 5, där allt utanför röd markering är sido- vattenhinder.

Det är förbjudet att kliva över elstängslet för att leta boll!

 

2. Vattenhinder Regel 26
Vattenhinder på hål 4

Två droppzoner: Röd tee, eller matta.

Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret på hål 4 och senast skar gränsen för hindret där detta markeras med gula pinnar får spelaren fortsätta enligt Regel 26-1 eller som ett ytterligare alternativ använda sig av någon utav de två droppzonerna med ett slags plikt. Antingen hela röda teet eller mattan innan vattenhindret.

Omarkerade diken

Omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

Oändligt sidovattenhinder hål 12 & 15

Grönmarkerat område på hål 12 & 15 är oändligt sidovattenhinder. Bollen får ej spelas bortom grön markering. Obligatorisk dropp vid skärningspunkt.

Oändligt sidovattenhinder hål 8

Sidovattenhindret på hål 8 (högersida) är ett oändligt sidovattenhinder.

Här gäller droppzon eller skärningspunkt.

Vid droppning i droppzon ska bollen först träffa en del av banan i droppzonen. Bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.

 

Oändligt sidovattenhinder hål 16

Vänstra sidan är oändligt vattenhinder, dropp sker vid skärningspunkt.

3. Pluggad boll på hål 4

På hål 4:s spelfält får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Droppzon på matta. Gäller både damer och herrar.

 

4. Oflyttbara hindrande föremål  Regel 24

a) Pinnar som visar avståndet 150 m till centrum green är oflyttbara hindrande föremål.
b) Oflyttbart hindrande föremål med droppzon.

Skyddsnätet vid 2:a tee är oflyttbart hindrande föremål, lättnad medges endast för hindrande av sving, ej fritt spelrum mot green 8.

Om en spelares boll ligger vid föremålet, eller om det påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 24-2.

 

5. Skydd av unga träd Regel 24

Skydd av unga träd identifierade med stödpinnar. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

 

6. Boll träffar ledningstråd

Om en boll träffar en ledningstråd, ledningsstolpe eller dess stödvajrar skallspelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

7. Avståndsmätare tillåten
Spelaren får använda hjälpmedel som mäter avstånd. avståndsmätare har ytterligare funktioner som kan mäta eller bedöma andra förhållanden som kan påverka en spelares spel (t.ex höjdskillnader eller vindhastighet) är användandet av en sådan ytterligare funktion ett brott mot Regel 14-3.

Slope

 

Hyra av golfbil/vagn

Hyra av vagn:

45:-/rond

Hyra av golfbil

Hos oss kan du hyra golfbil, men du behöver ha fyllt 18 år och uppvisa körkort.

Bokning sker endast i förväg till vår reception på telefon 0175-224 20 eller mail info@hallstavikgk.se

Priser:
18 hål: 500 kr
9 hål: 300 kr
Vid uppvisande av läkarintyg (18 hål): 300:-

Ska du gå 18 hål så är senaste starttid att gå ut ca kl 13.00 för att kunna hyra golfbil. Detta då vår personal behöver se till att golfbilen ställs undan.
Vid tävling tillåts endast golfbil mot uppvisande av läkarintyg och endast personen som har läkarintyg får åka med i bilen.

 

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR GOLFBIL

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil. Giltigt körkort för framförande av bil, annars krävs terrängkörkort. Beträffande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning

§ 2. Fordonets brukande. Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden, ej på allmän väg. Golfbilar får av säkerhetsskäl ej köras in till range-området. Om man vill slå övningsslag på rangen får golfbilen tillfälligt ställas på platserna för invalidparkeringen och om dessa är upptagna även platserna för klubbmästare. Alternativt kan man stå parkeringsplatserna närmare rangebyggnaden.

§ 3. Krav på framförande. Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel. Hyrestagaren ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder/kostnader som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada. Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsning av skada. Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats och sättas på laddning samt tömmas på skräp. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.

§ 8. Antal personer i golfbilen. Golfbilen är avsedd för max 2 personer samtidigt.

§ 9. Uthyrarens hävningsrätt. Om detta avtal ej uppfylls hävs avtalet och golfbilen tas i retur samt en administrationskostnad på 500 sek debiteras hyrestagaren.

 

Regler för tidsbokning

  • Tidsbokning gäller mellan 07:00 och 18:00 alla dagar. Bagkö gäller övriga tider.
  • Tidsbokning via webben här eller via tel. 0175-22420
  • Ankomstanmälan till receptionen minst 15 min innan spel. Vid spel på morgonen innan receptionen har öppnat erläggs greenfee efter nio hål, alternativt via swish: 123 636 5092, skriv ditt namn, golfid, datum + tid på kuvertet som ligger i brevlådan till vä om dörren. Lägg därefter kuvertet i brevinkastet på dörren.
  • Kvällstid då receptionen inte är öppen: samma förfarande som ovan.

Drivingrange/Övningsområde

Vår drivingrange ligger i anslutning till vår parkering och precis innan klubbhuset. Här finns även en övningsbunker. Vår puttinggreen för träning finns bredvid klubbhuset.

Pris för rangebollar att träna med:

Polett: 20 kr/st
Poletter: 6 st för 100 kr (poletter kan endast köpas i receptionen under öppettider).
Det går även att betala med kort vid bollautomaten. 20 kr/halv hink.